Уважаеми кoлеги,


Добре дошли на сайта на Българско хирургическо дружество (БХД). Тук ще намерите актуална информация за дейността на Дружеството, за организираните научни събития в страната и чужбина и още много информация, която се надяваме да Ви бъде полезна.
Активната дейност на Българското хирургическо дружество се нуждае от по-голяма видимост в публичното пространство – на национално и международно ниво. БХД има сключен договор за партньорство с Компания за международни конгреси, която да помогне повишаване интереса към научните събития на Дружеството.
Основната цел на Българското хирургическо дружество е да обедини всички хирурзи в България, което ще гарантира засилване на обществената и професионална позиция на Дружеството и стабилност на представяните от него позиции. Една от приоритените задачи на Ръководството е да работи и подпомага своите членове в тяхното професионално развитие. Затова призоваваме хирурзите в България се присъединят към БХД. Повече информация за начините за получаване на членство и ползите от него ще намерите на сайта.
Надяваме се, всички заедно да успеем да изградим стабилната роля на Дружеството, така че то да стане желано от всеки хирург.

С уважение,  


Проф. Бойко Коруков, д.м.
Председател на Българско хирургическо дружество