Стандарти за добра клинична практика при лечението на хирургични заболявания

  • Консенсус за комплексното лечение на рака на млечната жлеза
  • Консенсус за поведение към болните с остър панкреатит
  • Консенсус за лапароскопска холецистектомия и отстраняване на жлъчни камъни
  • Рак на панкреаса. Стандарт за добра клинична практика
  • Хроничен панкреатит. Диагностичен и лечебен стандарт за добра клинична практика
  • Ехинококоза на черния дроб - консенсуално становище на националната конференция
  • Ехинококоза на черния дроб - консенсуално становище на националната конференция, София, април 2003 г