За Сборник доклади от Национален конгрес по хирургия

Сборник доклади от Национален конгрес по хирургия е официално издание на Българско Хирургическо дружество. Сборникът се издава в онлайн формат в интервал 2 години.

Издател: Българско хирургическо дружество

 ISSN 2603-4034

 

  

 Изданието в PDF формат (37 Mb)

 

  

 Изданието в PDF формат (16 Mb)