„Нови хоризонти пред хирургията” 

  Конгресен център на хотел Интернационал, Златни пясъци

  4 -7 октомври 2018 г.

  За онлайн регистрация и хотелска резервация моля посетете: http://reg.cic-pco.com/bgss2018/

  Организатори:

Българско хирургическо дружество

Асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия

Българско дружество по детска хирургия

 

Научен комитет:

Акад. Проф. д-р Д. Дамянов

Проф. Д-р Р. Маджов

Проф. д-р Б. Коруков

Проф. д-р В. Мутафчийски

Проф. д-р Й. Йовчев

Проф. д-р П Стефанова

Проф. д-р Г. Тодоров

Доц. д-р Р. Димов

Доц. д-р Д. Стойков

Доц. д-р К. Ангелов

Проф. д-р В. Димитрова

Доц. д-р Св. Маслянков

Д-р В. Павлов

 

Можете да се запознаете с формите за участие в XVI Национален конгрес по хирургия и изискванията към авторите тук.

Можете да използвате шаблон за електронни табла.

Виж първо съобщение.

Първата научно–практична сесия за професионалисти по здравни грижи.