НАУЧНА ПРОГРАМА

/Постерната сесия ще се проведе на електронни табла.

Можете да използвате шаблон за електронни табла./