XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ

х-л Интернационал, Златни пясъци

4 -7 октомври 2018 г.     

За информация за авторите виж второ съобщение.                                                                

За повече информация виж първо съобщение.