Предишен председател

Академик професор Дамян Дамянов, дмн

Началник на Клиника по хирургия, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

 

Damian Damianov

 

Образование:

1971 г. - висше образование по медицина, ВМИ - София

Специализации:

1975 г. - специалност по хирургия

1996 г. - професор

Други специализации: СССР (Москва); Германия (трикратно - Хановер, Гьотинген, Мюнхен, Франкфурт; Гърция (Атина).

Регистрация:

Български лекарски съюз - Медицински университет, София

Професионално развитие:

1971 г. - ординатор, Хирургично отделение, ПОБ, Хасково

1972 г. - стажант-асистент, Катедра по болнична хирургия , ИСУЛ

1974 г. - асистент, старши асистент и главен асистент, Катедра по коремна хирургия на Национален институт по гастроентерология при МА, София

1985 г. - доцент, Клиника по коремна хирургия, НИГХ, МА - София, ръководител на Сектор по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

1995 г. - професор, ръководител на Клиника по коремна хирургия, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна”

2002 г. - Началник на Клиниката по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ръководител на КЦГЕ, МУ, София

2008 г. - Член-кореспондент на БАН

2012 г. - Академик на БАН

Участие в научни форуми и публикации:

Автор и съавтор на 22 учебника, научни книги. Отговорен редактор на 14 от тях. Над 200 публикации в български и чуждестранни списания. Автор на 2 изобретения, 1 полезен модел и 14 рационализации