Национална конференция по Спешна медицина

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Българско дружество по Спешна медицина
Катедра по Спешна медицина - МУ София

организират:

Национална конференция по Спешна медицина

"СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ"

София, 19 - 19 ноември 2016 г.

Първо съобщение (pdf, 924 KB)

bulsem conference 2016