ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БХД

ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ОТ 18 ЧАСА В ЗАЛА СОФИЯ 3, КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ЗОГРАФСКИ

Събранието бе открито от акад. Дамянов, който официално предаде мандата на председател на БХД на проф. Росен Маджов. Проф. Маджов обяви дневния ред на събранието:
1.    Представяне на номинираните кандидати за председател на БХД за мандата 2016 – 2018 г.
2.    Отчет на Управителния съвет на БХД за мандата 2010 – 2014 г.
3.    Становище на Контролния съвет на БХД относно финансовата дейност на дружеството. Докладва проф. Р. Пандев, зам.-председател на Контролния съвет
4.    Избор на председател на БХД за мандата 2016 – 2018 г.
5.    Избор на зам.-председатели и Управителен съвет за мандата 2014 – 2016 г.

Прочетете повече......