Членство

Членският състав се състои от:

  • Редовни членове
  • Почетни членове

Редовен член на БХД може да бъде всеки правоспособен български лекар, който се занимава практически или научно с хирургия или има определени практически или научни интереси към хирургията.


Почетен член може да бъде лице, което има определени заслуги за развитието и поощряването на хирургията.


За почетни членове могат да бъдат избрани лица с българско поданство и чужденци.


Приемането на членовете се осъществява чрез териториалните ХД.


Българи хирурзи, работещи в чужбина могат да станат членове на БХД чрез Президиума на БХД.


Българи хирурзи с чуждестранна диплома могат да станат членове на БХД след легализиране на дипломата по законен път.


Членуването в БХД на лекари придобили специалност по хирургия е факултативно.


Прекратяване на членството става при доброволно напускане, при изключване и при смърт.