2014 г.

Месец май:

  • Национална конфренция „Сепсис – съвременно лечение”

Месец октомври:

  • 23-26.10.2014 г.,София – ХІV конгрес на БХД

Теми:

- Хирургия на панкреаса (карцином, NET, псевдокисти, некротичен панкреатит, проблеми на интензивното лечение)

- Хирургия на черния дроб (чернодробна резекция, трансплантация, проблеми на интензивното лечение, ехинокок)

- Хирургия на кардията на стомаха (карцином, ГЕРБ, хиатус-херния)

- Спешна хирургия (перитонит, остър апендицит, казуистика и възможности за предоперативната й диагностика)